OM OSS

DEN LILLA TEATERN


är Uppsalas stora och enda barnteaterscen och verkar samtidigt som hemmaarena för den fria teatergruppen Panikteatern.

Den Lilla Teatern uppbär årligt verksamhetsanslag av Uppsala kommuns kulturnämnd.
Under 2022 stöttar Kulturrådet vår verksamhet i en förstudie för att stärka kultur i skolan på landsbygd inom Uppsala kommun.

HISTORIK

AKADEMISKT RIDHUS 1883

Häst logotype Fastigheten var ursprungligen uppställningsplats för hästar vid den östra infarten till stadskärnan. När man rev Exercitiegården (Stallgården) på 1880-talet för att ge rum åt den nya universitetsbyggnaden stod ridundervisningen utan lokaler. Dåvarande akademistallmästare Johan Georg Arsenius sökte så under flertalet år efter nya lokaler. Tillsammans med några andra intresserade lyckades man till slut uppföra detta hus på S:t Persgatan mellan 1883-84. Ännu idag kan man på fastigheten se spår av det gamla ridhuset i pelare och taklister på fasaden.

CYKELFABRIKEN FRAM    

Cykelmärket Fram har anor från år 1897 men flyttade in på S:t Persgatan 22 anno 1917 under namnet AB Josef Erikssons Cykelfabrik. Företagets lokaler i Uppsala eldhärjades 1933 och därefter blev en ombyggnad och renovering av fastigheten nödvändig och fabriken fick en välkänd profil mittemot Uppsala Mejeri. År 1955 bytte företaget namn till Cykelfabriken Fram. Fram stannade i Uppsala och i huset till en bit in på 1970-talet.

TEATERN FLYTTAR IN

Den Lilla Teaterns logotype Efter att en del av fastigheten stått tom några år flyttade Positifhteatern in 1973 i den del av huset som idag är ”Den Lilla Teatern”. Gruppen lades ned 1975 och lokalen övertogs av dockteatern Totem under ledning av Vojo Stankovski. Totem fanns kvar fram till 1989 då det var dags för Panikteatern och Teater Spektaklet att inta scenen. Lokalen döptes om till "Den Lilla Teatern". Teatern är idag Uppsalas nav för barnteater med ett digert program på vardag och helg för förskole-, skol- och familjepubliken. Teaterns foajé

Publikfoajén på Den Lilla Teatern


Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Licens.
018-131556
Den Lilla Teatern  S:t Persgatan 22  753 29 Uppsala
post och -besöksadress

S:t Persgatan 22
753 29 UPPSALA

telefon och öppettider

018-13 15 56
2 tim innan föreställnings början på helg

sociala medier