Om ej annat anges i programmet så bokar Du dina biljetter på 018-131556. Biljetterna hämtas föreställningsdagen senast 15 minuter innan evenemangets början.
Vi tar endast kontant betalning
.

Biljettpris framgår i programmet men är för barnteater normalt 80 kr för barn respektive vuxna.

Grupper från t ex skola och daghem kan söka bidrag från Riksteatern Uppsala län